Tấm ép laminate

Tính năng tấm ép laminate

“Tấm ép laminate” là tấm nhựa ép được tạo thành ở nhiệt độ cao (150°C) và áp suất cao (khoảng 100 kg/cm2). Quá trình này bao gồm việc xếp chồng nhiều tấm đã được ngâm tẩm với nhựa melamine và phenol và sau đó sấy khô từng tấm. Lớp bề mặt có chứa nhựa melamine trong khi các lớp lõi trung tâm có chứa nhựa phenol.

Chọn danh mục
Đầu trang