HPL +Wonder

WAW14704KM

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

WAW14704KM

Tên thiết kế

PALISSANDORO TypeA

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1200×2400mm 1.0mm M : Gloss White
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang