HPL Stone

AS-14040CS83

Trang chủ HPL Stone AS-14040CS83

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

AS-14040CS83

Tên thiết kế

Brown Canty Pearl

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1220×2440mm 0.8mm S83 :Super Matte Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang