Điều khoản sử dụng

Trang chủ Điều khoản sử dụng

Nội dung được đăng tải trên trang web này

  • Aica Asia Laminates Holding Co., Ltd sở hữu tất cả các quyền đối liên quan đến tất cả nội dung được đăng tải trên trang web này.
  • Không có nội dung nào từ trang web này có thể được cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào thông qua việc sao chép bản sửa đổi mà không có sự cho phép rõ ràng của Aica Asia Laminates Holding Co., Ltd.
  • Nội dung của trang web này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, do những thay đổi về sản phẩm hoặc các vấn đề khác.
  • Màu sắc được sử dụng trên trang web này có thể không khớp với màu của mặt hàng thực tế. Vui lòng luôn xác minh màu sắc bằng cách xem sản phẩm thực tế hoặc thông qua một mẫu màu trước khi đặt hàng.
  • Aica Asia Laminates Holding Co., Ltd. có thể không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố, bất tiện, mất mát hoặc thiệt hại nào liên quan đến nội dung được đăng tải trên trang web này.
  • Chúng tôi đã rất cẩn trọng để đảm bảo rằng nội dung trên trang web này là chính xác và hữu ích, nhưng nhận thức được rằng có thể xảy ra lỗi hoặc thiếu sót.

Liên kết đến trang web này

Xử lý thông tin cá nhân

Aica Asia Laminates Holding Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là AICA) nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân và nỗ lực hết sức để bảo mật cho các thông tin này. Để đạt được và đáp ứng niềm tin của khách hàng, AICA tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến thông tin cá nhân, phù hợp với chính sách quyền riêng tư sau đây.

Thu thập thông tin cá nhân
Để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng, AICA sẽ thu thập thông tin cá nhân khi cần thiết từ khách hàng thông qua nội dung trang web, bảng câu hỏi, thư điện tử và các phương tiện khác.
Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân
AICA sẽ chỉ định một nhân sự chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, thực hiện các quy trình quản lý phù hợp và nỗ lực để tránh để lộ thông tin cá nhân mà chưa được cho phép. AICA thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để giảm thiểu khả năng truy cập trái phép từ bên ngoài, mất mát, hư hỏng hoặc thay đổi, và nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân. AICA hạn chế quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và các kho lưu trữ thông tin cá nhân khác chỉ cho các nhân viên chuyên biệt, thực hiện các giao thức quản lý chặt chẽ để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các thông tin nội bộ đó. Để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng, AICA có thể ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho các bên thứ ba. Trong trường hợp này, một công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ có uy tín sẽ được lựa chọn để xử lý thông tin cá nhân; một thỏa thuận sẽ được ký kết với các nội dung liên quan đến quản lý và bảo mật thông tin cá nhân, cấm cung cấp cho các bên khác và yêu cầu thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn rò rỉ và thực hiện các biện pháp quản lý thích hợp.
Sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân mà AICA đã thu thập sẽ được sử dụng đúng mục tiêu cụ thể và cũng là phục vụ cho các mục đích quảng cáo như thông báo về các sản phẩm hoặc sự kiện. Việc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ bao gồm việc gửi thư điện tử hoặc thông báo các thông tin khác mà khách hàng có thể sẽ quan tâm. Những khách hàng nào không muốn nhận những thông tin như vậy có thể liên hệ với AICA hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và yêu cầu chấm dứt gửi mail thông báo.
Cung cấp thông tin cá nhân
AICA sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các nhà cung cấp dịch vụ cho AICA theo hợp đồng mà không có sự cho phép rõ ràng từ phía khách hàng. Tuy nhiên, AICA sẽ tuân thủ các yêu cầu theo luật của tòa án, cảnh sát và các cơ quan chính thức khác mà không được sự cho phép của khách hàng.
Tiết lộ và sửa đổi thông tin cá nhân
AICA sẽ sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách hàng.
Duy trì tuân thủ nội bộ
AICA sẽ đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân theo chính sách quyền riêng tư này cũng như duy trì và cải thiện các quy định nội bộ để bảo vệ các thông tin đó.
Yêu cầu
Gửi yêu cầu trực tiếp liên quan đến thông tin cá nhân tới info@aica-al.com.
Đầu trang