HPL Veltouch

VAS13701K

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

VAS13701K

Tên thiết kế

Matte Smoky Gray

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1220×2440mm 1.0mm : Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang