HPL +Wonder

WAW14709KG

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

WAW14709KG

Tên thiết kế

AZUL IMPERIAL TypeB

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1200×2400mm 1.0mm G : Matte White
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang