HPL Virutect

YAS14130CP16

Trang chủ HPL Virutect YAS14130CP16

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Thông tin sản phẩm

14130P-16

Mã hiệu mặt hàng

YAS14130CP16

Tên thiết kế

Natural Master Oak

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 0.8mm P16 : Oak Wood Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang