HPL Patterns

ASW14168KS83

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

ASW14168KS83

Tên thiết kế

Pure White Crema

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1220×2440mm 1.0mm S83 :Super Matte White
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang