HPL Wood Grain

AS-14129CS16

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

AS-14129CS16

Tên thiết kế

White Master Oak

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1230×2445mm 0.8mm S16 : Oak Wood Brown

Không gian trống dành cho Biên tập viên

Similar Design

Cerarl: FTNE2050ZN

Altyno: VW-2050A

MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang