HPL Solid Color

TAS13018CT74

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

TAS13018CT74

Tên thiết kế

Ultramarine

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1220×2440mm 0.8mm T74 :Delica Brown
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang