HPL Solid Color

ASW13002KM

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Thông tin sản phẩm

-

Mã hiệu mặt hàng

ASW13002KM

Tên thiết kế

Glossy Pure Cool White

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1220×2440mm 1.0mm M :Gloss White
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang