CERARL Solid Color

FKME6607ZGD

Tỷ lệ 1/1
50x50mm

Tải xuống

Tỷ lệ 1/10
1200x2400mm

Tải xuống

Mã hiệu mặt hàng

FKME6607ZGD

Tên thiết kế

Ivy Gray

Thông tin

Kích thước Độ dày Mã & tên kết cấu Màu chính
1220×2440mm 3.00mm G :Matte D
MẪU YÊU CẦU
Kích cỡ mẫu A5

Tối đa 5 cái

Đầu trang